maanantai 18. helmikuuta 2019

Kannanotto apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi

12.2.2019 tutkijayhdistyksemme otti kantaa apurahatutkijoiden asemaan. Viesti suunnattiin yliopiston vararehtoreille ja heistä Henrik Kunttu vastasi jo seuraavana päivänä vakuuttaen, että asiaa tullaan käsittelemään valmisteilla olevassa yhteisöllisen kehittämisen ohjelmassa. Olisikin hienoa, jos Jyväskylän yliopisto voisi olla toivomansa edelläkävijä apurahatutkijoiden oikeuksien saralla.


KANNANOTTO:
Apurahatutkijoiden ja muiden yliopistolla toimivien pätkätyöläisten asema on nostettava strategiatyön keskiöön!

Apurahatutkijoiden ja muiden akateemisten pätkätyöläisten asema on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Myös Musiikin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toimiva tutkijayhdistys Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ry on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka nykyinen rahoitusmalli lisää akateemisen työn epävarmuutta ja paineita. Yhdistyksen riveissä on hiljattain käsitelty esimerkiksi työuupumusta ja apurahatutkijoiden eriarvoista asemaa verrattuna työsuhteissa toimiviin kollegoihin ja jäsenet ovat toivoneet, että esimerkiksi akateemisesta köyhyydestä puhuttaisiin nykyistä enemmän.

Kuvattomat ja kuvalliset kulkuluvat, puuttuvat matka-apurahat ja työtilat sekä työterveyshuollon puute ovat esimerkkejä asioista, jotka asettavat samassa työympäristössä toimivia ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Kun tutkimusta rahoitetaan kasvavassa määrin ulkoisella rahoituksella, tulisi yliopiston myös hallinnon tasolla kiinnittää kasvavassa määrin huomiota siihen, miten ulkoisella rahoituksella työskentelevät saatetaan osaksi yliopiston muuta työyhteisöä.

Haluaisimmekin esittää, että eriarvoisuutta luovien tekijöiden poistaminen ja tasa-arvoisuuden lisääminen otettaisiin Jyväskylän yliopistossa nyt tehtävän strategiatyön keskiöön. Odotamme yliopiston hallitukselta selkeitä kannanottoja ja tekoja, jotka parantavat heikoimmassa asemassa olevien työyhteisön jäsenten asemaa.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ry,

Puheenjohtaja Jani Ylönen
Varapuheenjohtaja Heta Marttinen
Tiedottaja Susanne Ylönen

...

Vararehtori Henrik Kunttu kiitti viestistä ja kirjoitti:

"Keskusteluun nostamanne asia on tärkeä ja yksi yliopistolaitostamme vakavimmin hiertävä kysymys. Viimeeksi JYU:n tutkimusta arvioinut kansainvälinen paneeli kiinnitti huomionsa apurahatutkijoiden asemaan.  Ongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua, mutta ponnistelemme tosissamme, jotta Jyväskylän yliopisto voisi olla edelläkävijä suhtautumisessa apurahatutkijoiden oikeuksiin. Tätä asiaa tullaan edistämään valmisteilla olevassa yhteisöllisen kehittämisen ohjelmassa, joka on osa tulevaa strategiaamme.

Ystävällisin terveisin,
Henrik Kunttu"